AJANS HİZMETLERİ- PR UYGULAMALARI-PRODÜKSİYON HİZMETLERİ

Ajans Prodüksiyon Ve Uygulama Hizmet Organiasyonları

Değişen ve sürekli gelişen dünyamızda, markaların başarıları hükümete veya finansal merkezlere bağlı olmalarından çok, etkin ve yetkin kişilerle ne kadar iyi iletişim kurduklarına bağlıdır.

Kamu ve özel sektör kurumu/kuruluşu müşterilerimize potansiyel hedef kitleyi tanımlar, onları anlamalarını sağlar, onları etkilemek için basının, medyanın, açık hava reklam mecralarının, kapalı mekan reklam alanlarının, internetin ve diğer mecraların gücünden yararlanırız.

Düşünceleri şekillendirmek, davranışları değiştirmek ve onları harekete geçirmek için sürdürülebilir sağlam stratejilere dayanan etkin iletişim projeleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

AJANS HİZMETLERİ

Kurumsal Çalışmalarda Konsept Oluşturma
Grafik Tasarım ve Uygulamaları
Marka Danışmanlığı
Kampanya Planlama ve Yönetimi
Metin Yazımı
Promosyon Hizmetleri
Raporlama

PR PROJE YÖNETİMİ

Proje Geliştirme
PR Kampanya Planlama ve Yönetimi
Etkinlik Süreçlerinin ve Yerlerinin Belirlenmesi
Bütçe Planlama
Proje Sekreterya Hizmeti
Ekip Yönetimi
Raporlama

PR AKTİVİTE YÖNETİMİ

Kurum İçi ve Kurum Dışı Aktivite Planlama
Basın Toplantıları
Basın ve Medya İlişkileri
Basın Gezileri

PRODÜKSİYON HİZMETLERİ

Arşiv Tarama ve Oluşturma
Görsel Malzeme Temini
Senaryo Yazımı
Çekim İçin Yer ve Mekan Tespiti
Çekim Planı Oluşturma
Orijinal Film Müziği Bestelenmesi ve Prodüksiyonu
Dış Seslerin Belirlenmesi
Çekim ve Montaj Yapılması
Yapılan Çalışmanın Medyada Yayınlanacak Fragmanlarının Hazırlanması
Medya İlişkileri
Hazırlanan Filmin CD Formatında Çoğaltılması

MEKANLAR

Get Adobe Flash player

TWITTER
FACEBOOK
Bizden Haberler